Platelių rogaining
LTU, Plokštinė, 2019-10-26

Вынікі

Група DM6

МесцаПрозвішча, ІмяКраінаКлуб, Горад Ачкі Час км/г
1
Paulauskienė Renata LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 2160 5:45:36  
2
Baltramaitė Vilma LTUDviratai - Daistatus, Kaunas 2160 5:45:47  
3
Ambrazienė Ainė LTUS-Sportas, Šiauliai 1860 5:55:06  
4
Klicner Loreta LTUS-Sportas, Šiauliai 1860 5:55:07  
5
Stašaitė Nora LTUBest Team Init, Kaunas 860 4:45:02  
6
Stašaitytė Mingailė LTUBest Team Init, Kaunas 860 4:45:07  

Разбіўка па часе