Vilniaus čemp. ilga
LTU, Gailiūnai, 2003-08-24

Võistluse info

Osavõtjate arv: 81

Statistika

Rajad

Tulemused

Klasside järgi

Naised M  M12  M18  M40  M45  M50  M55  MB 
Mehed V  V14  V16  V35  V40  V45  V50  V55  V60  VB 

Registreerunute nimekirja järgi

Võistlusradade järgi

M V35 V40
M18 V16 V45 V50
M40 M45 V55 VB
M50 M55 MB V14 V60

Vaheajad

1 päev