dbtopas login
Rangliste
Reitingai
 OSB miškas  OSB sprintas  OSKD  OSS

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS REITINGŲ SISTEMOS SPECIFIKACIJA

Apibrėžimai

Rezultatas

Rezultatas yra taškų skaičius už varžybas, kuriose dalyvauja orientacininkas. Rezultatas nesikeičiantis ir yra publikuojamas po kiekvienų varžybų.

Reitingo taškai

Kiekvienas orientacininkas turi reitingą, kuris yra skaičiuojamas imant 5 geriausius rezultatus miško reitingams ir 3 geriausius rezultatus sprinto reitingams per pastaruosius 24 mėnesius. Šis reitingas yra skelbiamas DBsportas puslapyje. Šis reitingas nenaudojamas atliekant skaičiavimus.

Kraštutinė (labai nutolusi) vertė (outliers)

Kraštutinės vertės rezultatas yra rezultatas kuris nėra tinkamas skaičiuojant reitingo taškus ir gali atsirasti dėl įvairių priežasčių. Tokius rezultatus gali nulemti pvz.: liga, trauma. Kraštutinės vertės rezultatas yra bet koks rezultatas, kuris skiriasi daugiau nei 100 taškų nuo einamojo balo, todėl yra atmetami skaičiuojant varžybų reitingą.

Einamasis balas

Einamasis balas yra visų jo rezultatų vidurkis per pastaruosius 24 mėnesius (ne tik 5 geriausių rezultatų). Senesni nei 24 mėnesių rezultatai neskaičiuojami. Einamasis balas yra nepublikuojamas. Visų orientacininkų einamieji balai kiekvienų metų pradžioje yra perskaičiuojam taip, kad visų orientacininkų einamųjų balu vidurkis būtų lygus 1000 ir standartinis nuokrypis - 200.

Trasos rezultato skaičiavimas

Reitingo taškai nesiskaičiuoja jaunesnėms nei 12 metų amžiaus grupėms, taip pat OPEN, B, C, N grupėms. Reitingai skaičiuojami atskirai bėgte miške ir sprinto trasose (prailginto sprinto trasos į reitingų skaičiavimą netraukiamas) ir dviračiais. Kiekvienai trasai ir kiekvienose varžybose reikalingi šie skaičiavimai:

SP - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, einamųjų balų standartinis nuokrypis;

MP - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, einamųjų balų vidurkis;

ST - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, standartinis laiko;

MT - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, laiko vidurkis;

RT - dalyvio laikas;

Kiekvienos reitinguojamos trasos dalyvio rezultatas R skaičiuojamas pagal formulę:

R = MP + SP x ( MT - RT ) / ST

Skaičiavimo eiliškumas:

  1. Iš skaičiavimo pašaliname visus dalyvius, kurie startavo be konkurencijos, diskvalifikuotus ir trasos nebaigusius dalyvius.
  2. Pašaliname visus dalyvius, kurie neturi einamojo balo (pirmasis startas per pastaruosius 24 mėnesius)
  3. Kai tai yra padaryta atliekame preliminarų skaičiavimą. Apskaičiuojame visus kintamuosius SP, MP, ST, MT naudojant visu dalyvių rezultatus, bei RP (preliminarus) kiekvienam dalyviui.
  4. Suradus visų dalyvių preliminarius rezultatus (RP) išfiltruojame visus dalyvius, kurių rezultatas nukrypęs nuo einamojo balo daugiau nei 100 taškų.
  5. Iš naujo apskaičiuojami visi reikalingi kintamieji SP, MP, ST, MT naudojant tik tuos dalyvius, kurie neperžengia kraštutinės vertės, rezultatus.
  6. Naudojantis paskaičiuotais duomenimis apskaičiuojame kiekvieno dalyvio varžybų rezultatą.

Reitingas trasos dalyviams neskaičiuojamas jei trasą įveikė mažiau negu 5 dalyviai, kurių rezultatas nenukrypo nuo normos (neperžengė kraštutinės vertės). Taip pat reitingo taškai neskaičiuojami diskvalifikuotiems dalyviams, bėgusiems be konkurencijos ar trasos nebaigusiems. Kiekvienas, baigęs trasą, dalyvis gauna mažiausiai 10 reitingo taškų.

Einamojo balo perbazavimas

Kad balai laikui bėgant nenukryptų nuo normos, būtina iš naujo perbazuoti einamąjį balą. Perbazavimas vykdomas pirmą mėnesio dieną.

Neperbazuotas einamasis balas (UCS) dalyviui yra perskaičiuojamas naudojant dalyvio rezultatus tuo pačiu būdu kaip skaičiuojamas MP varžyboms tik naudojantis vieno dalyvio rezultatais: preliminarus UCS skaičiuojamas kaip visų balų vidurkis, atseikėjami visi kraštutinės vertės rezultatai, ir tuomet paskaičiuojamas galutinis UCS iš likusių rezultatų. Taigi UCS priklauso tik nuo vieno dalyvio rezultatų.

Perbazuotas einamasis (CS) rezultatas perskaičiuojamas taip: Randame vidurkį (AV) ir standartinį nuokrypį (SD) tarp visų dalyvių UCS, tuomet perskaičiuojamas einamasis rezultatas:

CS = 1000 + (UCS - AV) * 200/SD

Seni LOSF reitingai nuo 2021 iki 2024 m.

LOSF reitingai