Baltų lokys adventure race, Valkininkų apyl. Varėnos sav., 2017-05-27, 1 day

Class Show