dbtopas login
Ranking
Reitingai
 OSB miškas  OSB sprintas  OSKD  OSS

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJOS REITINGŲ SKAIČIAVIMO SPECIFIKACIJA

Apibrėžimai

Rezultatas

Rezultatas yra dalyvio gauti taškai už varžybas. Jis yra publikuojamas po kiekvienų varžybų.

Reitingas

Kiekvienas dalyvis turi reitingą, kuris yra 5 geriausių rezultatų suma miško reitingams ir 3 geriausių rezultatų suma sprinto reitingams per pastaruosius 24 mėnesius. Šis reitingas yra skelbiamas DBsportas puslapyje. Reitingas nenaudojamas atliekant skaičiavimus.

Kraštutinė (labai nutolusi) vertė (outliers)

Kraštutinės vertės rezultatas yra rezultatas kuris nėra tinkamas skaičiuojant reitingo taškus ir gali atsirasti dėl įvairių priežasčių. Tokius rezultatus gali nulemti pvz.: liga, trauma. Kraštutinės vertės rezultatas yra bet koks rezultatas, kuris skiriasi daugiau nei 100 taškų nuo einamojo balo, todėl yra atmetamas skaičiuojant varžybų reitingą.

Einamasis balas

Einamasis balas CS yra visų dalyvio rezultatų R vidurkis. Einamasis balas yra nepublikuojamas. Visų dalyvių einamųjų balų vidurkis lygus 1000 ir standartinis nuokrypis - 200.

Trasos rezultato skaičiavimas

Reitingo taškai nesiskaičiuoja jaunesnėms nei 12 metų amžiaus grupėms, taip pat OPEN, B, C, N grupėms. Reitingai skaičiuojami atskirai bėgte miške, sprinto trasose (prailginto sprinto trasos į reitingų skaičiavimą netraukiamas) ir dviračiais. Kiekvienai trasai ir kiekvienose varžybose reikalingi šie skaičiavimai:

MP - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, einamųjų balų vidurkis;

MT - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, laikų vidurkis;

SP - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, einamųjų balų standartinis nuokrypis;

ST - dalyvių, neperžengusių kraštutinės vertės, laikų standartinis nuokrypis;

T - dalyvio laikas;

Kiekvienos reitinguojamos trasos dalyvio rezultatas R skaičiuojamas pagal formulę:

R = MP + SP x ( MT - T ) / ST

Skaičiavimo eiliškumas:

  1. Iš skaičiavimo pašaliname visus dalyvius, kurie startavo be konkurencijos, diskvalifikuotus ir trasos nebaigusius dalyvius.
  2. Pašaliname visus dalyvius, kurie neturi einamojo balo.
  3. Atliekame preliminarų skaičiavimą. Apskaičiuojame visus kintamuosius MP, MT, SP, ST naudojant visų dalyvių rezultatus, bei preliminarų rezultatą RP kiekvienam dalyviui.
  4. Išfiltruojame visus dalyvius, kurių RP nukrypęs nuo einamojo balo daugiau nei 100 taškų.
  5. Iš naujo apskaičiuojami kintamieji MP, MT, SP, ST naudojant tik dalyvius, kurie neperžengia kraštutinės vertės.
  6. Naudojantis paskaičiuotais duomenimis apskaičiuojame kiekvieno dalyvio varžybų rezultatą R.

Reitingas trasos dalyviams neskaičiuojamas jei trasą įveikė mažiau negu 5 dalyviai, kurių rezultatas nenukrypo nuo normos (neperžengė kraštutinės vertės). Taip pat reitingo taškai neskaičiuojami diskvalifikuotiems dalyviams, bėgusiems be konkurencijos ar trasos nebaigusiems. Kiekvienas, baigęs trasą, dalyvis gauna mažiausiai 10 reitingo taškų.

Einamojo balo skaičiavimas

Neperbazuotas einamasis balas UCS dalyviui yra skaičiuojamas naudojant jo rezultatus R tuo pačiu būdu kaip skaičiuojamas MP varžyboms: preliminarus UCS skaičiuojamas kaip visų rezultatų R vidurkis, atmetami visi kraštutinės vertės rezultatai, ir tuomet paskaičiuojamas galutinis UCS iš likusių rezultatų.

Kad balai laikui bėgant nenukryptų, būtina perbazuoti einamąjį balą. Perbazuotas einamasis CS rezultatas perskaičiuojamas taip:

  1. Randame vidurkį M ir standartinį nuokrypį S iš visų dalyvių UCS
  2. perskaičiuojamas einamasis rezultatas CS = 1000 + (UCS - M) * 200/S

Seni LOSF reitingai nuo 2021 iki 2024 m.

LOSF reitingai