Japan: landslaget

Världsmästerskap
Skidorientering

1980, 1996-2019

Familjenamn, NamnStarterStafettIndividuellÅr
Kvinnor
Homma Kirara4132019
Yamaura Tomoko3121998
Kiue Sanae2 21998
Motoki Tomoko164122002, 2004, 2005, 2007
Sakai Yoshiko256191998, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2017, 2019
Sanai Kiue11 1998
Sano Hibiki4132019
Shimanuki Natsumi12392011, 2013, 2015
Shiratori Keiko185132002, 2004, 2007, 2009, 2011
Takahashi Miwa164122005, 2007, 2009, 2011
Takizawa Sora4132019
Ueno Yuka11382000, 2002, 2005
Watanabe Shiho6152011, 2015
Män
Hirano Hiroyuki8262013, 2015
Horie Morihiro3010202002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015
Yamada Atsushi7162004, 2005, 2009
Ishihara Yuki8262017, 2019
Ishihara Takumi9362017, 2019
Kaneko Noiomu1 11996
Kiya Mitsuhiko4132019
Kishi Shotaro7162017, 2019
Kobayashi Taketo1 11996
Koyama Toshikatsu8261996, 1998, 2005
Kuroda Mikiro122102009, 2011, 2013, 2015
Maruyama Tetsushi175121996, 1998, 2000, 2002, 2004
Miura Yuji6152004, 2007
Motoki Satoru174131998, 2002, 2004, 2005, 2007
Munakata Tatsunori5141998, 2002
Nishizuka Sensuke3121996
Sato Kiminori2111996
Seki Kiyoshi7251980, 1998, 2000, 2002
Shibata Tatsuma1 12009
Takahashi Yoshinori4132009
Takahashi Kenya3 32011
Takahashi Naohiro2112005
Tanaka Yoki4132009
Wakai Kotaro5231998, 2000
Watanabe Yuki7162011, 2013

Bästa resultat

PlatsFamiljenamn, NamnDatumTävlingLand
Kvinnor
8Sakai Yoshiko2007-03-02WOC relay RUS
Shiratori Keiko
Motoki Tomoko
8Sakai Yoshiko2009-03-08WOC relay JPN
Takahashi Miwa
Shiratori Keiko
9Sakai Yoshiko2004-02-14WOC relay SWE
Shiratori Keiko
Motoki Tomoko
9Sakai Yoshiko2005-03-10WOC relay FIN
Ueno Yuka
Motoki Tomoko
10Ueno Yuka2002-02-27WOC relay BUL
Motoki Tomoko
Shiratori Keiko
10Homma Kirara2019-03-24WOC, JWOC, EYOC relay SWE
Takizawa Sora
Sano Hibiki
12Takahashi Miwa2011-03-27WOC relay SWE
Shiratori Keiko
Watanabe Shiho
15Sakai Yoshiko1998-01-22WOC relay AUT
Sanai Kiue
Yamaura Tomoko
21Sakai Yoshiko2007-02-06WOC sprint + long + middle RUS
21Sakai Yoshiko2005-03-07WOC sprint + long + middle FIN
22Sakai Yoshiko2009-03-04WOC sprint + long + middle JPN
Män
8Horie Morihiro2009-03-08WOC relay JPN
Tanaka Yoki
Takahashi Yoshinori
10Horie Morihiro2013-03-09WOC relay KAZ
Kuroda Mikiro
Hirano Hiroyuki
11Maruyama Tetsushi2004-02-14WOC relay SWE
Motoki Satoru
Yamada Atsushi
Miura Yuji
12Ishihara Takumi2019-03-24WOC, JWOC, EYOC relay SWE
Ishihara Yuki
Kiya Mitsuhiko
13Maruyama Tetsushi2002-02-27WOC relay BUL
Motoki Satoru
Munakata Tatsunori
Horie Morihiro
13Ishihara Takumi2017-03-12WOC relay RUS
Ishihara Yuki
Kishi Shotaro
14Maruyama Tetsushi2000-03-04WOC relay RUS
Wakai Kotaro
Ueno Yuka
Seki Kiyoshi
14Horie Morihiro2005-03-10WOC relay FIN
Takahashi Naohiro
Motoki Satoru
14Horie Morihiro2011-03-27WOC relay SWE
Kuroda Mikiro
Watanabe Yuki
14Horie Morihiro2015-02-15WOC, JWOC, EYOC relay NOR
Hirano Hiroyuki
Shimanuki Natsumi
15Maruyama Tetsushi1998-01-22WOC relay AUT
Koyama Toshikatsu
Seki Kiyoshi
Wakai Kotaro
16Horie Morihiro2007-03-02WOC relay RUS
Motoki Satoru
Takahashi Miwa
17Maruyama Tetsushi1996-02-24WOC relay NOR
Nishizuka Sensuke
Koyama Toshikatsu
Sato Kiminori
23Horie Morihiro2007-02-06WOC sprint + long + middle RUS
23Horie Morihiro2009-03-04WOC sprint + long + middle JPN
24Horie Morihiro2007-03-01WOC sprint + long + middle RUS
Blandning
11Shimanuki Natsumi2013-03-07WOC relay mix KAZ
Horie Morihiro
13Sakai Yoshiko2017-03-07WOC relay mix RUS
Ishihara Takumi
16Horie Morihiro2011-03-24WOC relay mix SWE
Takahashi Miwa
17Shimanuki Natsumi2015-02-10WOC relay mix NOR
Horie Morihiro